Lisování balíku

Kombinovaný lis McHale Fusion 3 Plus je tažený traktorem: John Deere 6150R, traktor je vybavený čelním nakladačem Q68 a kleštěmi na balíky Flexigrip 160.
 
Zemědělci a poskytovatelé služeb na celém světě jsou pod velkým tlakem na snižování nákladů a zvyšování výkonů. Neustálý vývoj zemědělské techniky vede k potřebě mít skrz na skrz spolehlivý, specializovaný stroj, který splní tyto požadavky. Za posledních deset let se můžete s různými modely lisů McHale setkat na všech kontinentech, v těch nejtěžších podmínkách na světě. Lisy McHale si získaly výbornou reputaci díky svému velkému výkonu, excelentní spolehlivosti, komfortu obsluhy a vysoké hodnotě při prodeji použitého stroje. Zejména vysoko výkonný McHale Fusion je po celém světě znám svojí spolehlivostí, unikátním patentovaným systémem pro přenos balíku a jedinečným vertikálním balicím mezikružím. McHale Fusion 3 je konstruován tak, aby nabídl obsluze ještě větší komfort a fl exibilitu, zvýšil výkon a prodloužil intervaly údržby.
 
McHale Fusion 3
Stroj McHale Fusion 3 je vybaven rozvaděčem typu load sensing se servo ovládáním. Tento rozvaděč je ovládán speciálně vyvinutým ovládacím panelem se zabudovaným programem Expert Plus, který výrazně usnadňuje ovládání a činí celý proces zcela automatický. Fusion 3 je osazen řezací jednotkou s 25 noži. V okamžiku, kdy je balík zformován, automaticky se zabalí do sítě. Následně se otevře lisovací komora, která je dělená jako škeble. Spodní část přesune balík na balicí stůl. Jakmile se komora zavře, obsluha může pokračovat v lisování a automatický cyklus zahájí ovinování balíku fólií. Pohodlí obsluhy, úplná kontrola nad strojem a bezpečnost jsou pro nás důležité. Jakmile stroj vjede do svahů a obsluha se musí soustředit na ovládání traktoru, je to právě ovládací panel sám, který monitoruje funkce a nastavení stroje a zaznamenává změny nastavení, jako je tlak nožů, jejich poloha, přetržení fólie apod. Když je balík zabalen do fólie, stroj počká s jeho odložením až do okamžiku, kdy je další balík slisován v komoře. Při balení zformovaného balíku do sítě Fusion zároveň odloží připravený zhotovený balík na zem. A samozřejmě, že obsluha může odložit balík v jakémkoliv vhodném okamžiku. To jistě oceníte v těžkých terénních podmínkách.
 
Krok 1 BALENÍ SLISOVANÉHO BALÍKU V KOMOŘE LISU DO SÍTĚ A SOUČASNÉ VYKLOPENÍ OVINUTÉHO BALÍKU 
Výhody... 
Jednoduchý přesun s minimální manipulací
Protože spodní část komory sama přesunuje balík, je eliminována jakákoliv potřeba použití pohyblivých stolů a zvedacích ramen mezi lisovací a balicí částí. To vede ke snížení manipulace s balíkem, vyšší úrovni spolehlivosti a rychlejším časům při přesunu. Zároveň nám toto řešení umožnilo vytvořit kompaktní stroj o délce pouze 5,8 m.
Bezpečný přesun balíku v prudkých svazích
Slisovaný, zabalený balík je přesunut přímo na balicí stůl prostřednictvím pěti mačkacích válců spodní části lisovací komory. Tento patentovaný systém McHale zaručuje stroji Fusion absolutní spolehlivost při práci v jakémkoliv terénu.
 
Krok 2 PATENTOVANÝ PŘENOS SLISOVANÉHO BALÍKU

Výhody... 
Spolehlivé přemístění balíku při jízdě v prudkém svahu a po vrstevnici 
Když pracujete s jinými kombinovanými stroji ve svazích, stává se, že při jízdě po vrstevnici balík sjíždí do strany při přemisťování z komory do balicí části a není možné ho správně uložit pro ovinování. Tento problém je se strojem Fusion zcela eliminován, protože balík je po celou dobu přemisťování držen bočnicemi komory. Proto je přenos balíku naprosto spolehlivý i při práci v prudkých svazích.
Rychlý a jemný přenos balíku 
Přenos těžkého slisovaného balíku probíhá přes nápravu stroje. Tato konstrukce snižuje rázy jak v samotném stroji, tak i rázové zatížení traktoru. Díky tomuto jednoduchému patentovanému řešení přenosu balíku na stroji Fusion je maximálně zredukován počet pohyblivých částí, dílů, různých snímačů a elektronických systémů. To přirozeně vede k vysoké spolehlivosti stroje.
 
Krok 3 LISOVÁNÍ A OVINOVÁNÍ VE STEJNÉM OKAMŽIKU 
 Výhody... 
Vysoký výkon 
Balík se přemisťuje na balicí stůl ve stejném okamžiku, kdy se otevírá a zavírá komora. V praxi to znamená, že čas pro přenos balíku je stejně dlouhý jako čas potřebný k odložení balíku u konvenčního lisu.
Vysoká rychlost 
Ve skutečnosti tedy přenos balíku na balicí stůl nesnižuje výkon stroje. Lisovací komora je dělená horizontálně (jako škeble) a spodní část nahrazuje přenosový mechanismus zformovaného balíku zabaleného v síti do balicího mezikruží.