Naše firma

Ekofarma je zaměřena na produkci z trvalých travních porostů a chov masného plemene skotu Aberdeen-Angus. Okrajově jsou chovány ovce plemene Suffolk. Hlavními produkty jsou senáž, seno, chovný skot a skot na zástav. 

První seč luk a část pastvin sklízím na senáž a seno, druhou seč z luk na senáž a dle potřeby jsou některé louky přepaseny. Sklizenou senáž balím do kulatých balíků a fólie. Seno rovněž lisuji do kulatých balíků. Balíky ukládám na volném prostranství na farmě, senáž před stáj a seno okolo cesty.

Obhospodařuji cca 70 ha. Základní stádo cca 65 ks využívá stáj na volné ustájení, ve níž je umístěn fixační box k izolaci zvířete k provádění léčebných zákroků, případně ke kontrolovanému porodu. Zvířata mohou být venku po celé období roku, a to i v zimě, neboť je jim k dispozici nezamrzající míčová napáječka s vyhovující kapacitou. Krmení je zajišťováno prostřednictvím dvou krmelců, které jsou umístěny na zpevněné zastřešené ploše. Voda k napájení je z vlastní studny, na pastvině jsou instalovány napáječky rovněž s vyhovující kapacitou. Zvířata mají trvalý přístup k ekologickým lizům. K reprodukci se využívá přirozená plemenitba. Plemenní býci jsou nakupováni z certifikovaných chovů. Ke krmení jsou využívána vlastní objemná krmiva, v letním období pastva, na doplnění senáž a seno, v zimním období senáž a seno.